1. فاطمه رجائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمید بهرامی , احمد باقرپور مقدم , بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۹۹۰/۰۹/۲۵
 2. مهدیه غیوربلورفروشان , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , مسعود مینائی , حکیمه مربی هروی , مانیتورینگ زمین لغزش ناشی از زلزله براساس تکنیک تداخل سنجی راداری منطقه مورد مطالعه: روستای حسین آباد کالپوش , دومین همایش بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
 3. مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , اکبر جعفراذری خزینه , کاربرد نرم افزار J MICRO VISION در تجزیه و تحلیل آماری خصوصیات ژئومکانیکی ماسه سنگها , هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 4. اکبر جعفراذری خزینه , غلامرضا لشکری پور , مرجان شاهین فر , بررسی و مقایسه‌ی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ-ها (مطالعه موردی سازندهای شوریجه و کشف‌رود) , هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 5. علی قاسم پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تخمین شکنندگی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف با استفاده از سختی واجهشی اشمیت و مقاومت بار نقطه ای , دومین کنفرانس مدیریت شهری، شهرسازی و معماری , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
 6. علی قاسم پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی برخی از سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف , دومین کنفرانس شهری، شهرسازی و معماری , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
 7. ملیحه فرجی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی تاثیر سازندهای ‌ بر کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: گرمک ـ طبر) , هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
 8. ملیحه فرجی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: حوزه گرمک ـ طبر) , هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
 9. مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , اکبر جعفراذری خزینه , دلایل احداث لندفیل و بررسی تاثیرات زیستمحیطی و راهکارهای ژئوتکنیکی بهبود اثرات منفی آنها , هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
 10. اکبر جعفراذری خزینه , غلامرضا لشکری پور , مرجان شاهین فر , کاهش گاز گلخانه ای(کربن دی اکسید) از طریق تزریق در مخازن نفتی و بهره مندی ژئوتکینکی از آن در بازیافت نفت , دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
 11. مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , اکبر جعفراذری خزینه , بررسی آلودگی های ناشی از احداث لندفیل و آثار آن بر محیط زیست و سلامت , دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
 12. محسن شکاری , غلامرضا لشکری پور , حامد بیگلری , تعیین غلظت، پراکنش و پهنه بندی فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در خاک های مزارع زعفران بخش کاخک شهرستان گناباد , هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
 13. محسن شکاری , غلامرضا لشکری پور , حامد بیگلری , بررسی آلایندگی فلزات سنگین سرب و آرسنیک در خاک و زعفران مزارع بخش کاخک شهرستان گناباد , هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
 14. اسماء زرنگ , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ ﻣﺸﻬﺪ , 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
 15. علی احمدی طایفه , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , تخمین شاخص شکنندگی سنگهای گرانیتوئیدی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای , 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
 16. ملیحه فرجی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان خراسان شمالی مطالعه موردی: قنات حصار عیسی , 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
 17. سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS , اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 18. سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS , اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 19. مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگهای حوضه کپه داغ , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
 20. سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی , چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 21. سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری , چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 22. مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی همبستگی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی با سختی واجهشی چکش اشمیت در ماسه سنگ های حوضه کپه داغ , 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
 23. مرتضی مشهدی سروندی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی ماسه‌سنگ‌های سازند نیزار , 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
 24. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد , دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
 25. نرجس قهرمانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد , دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
 26. محمدرضا مرادی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 27. محمدرضا مرادی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 28. مهدی امیری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 29. لیلا فیضی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مارن های قرمز حوضه سنگرد , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 30. امیر معصومی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , امید سعیدی , تخمین فشار منفذی و تنش‌های برجا در یکی از میادین نفتی جنوب ایران , ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 31. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علی اکبر عباسی , بررسی و مقایسه میزان رسوبدهی نهشته‌های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز سد دهن‌قلعه بردسکن , نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
 32. جعفر رکنی , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , سعداله ولایتی , تحلیلی کلی بر ژئومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه , پنحمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومرفولوژی، ژئومرفولوژی و چالش های محیطی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 33. غلامرضا لشکری پور , حامد اتابائی , حامد رضایی , ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان , چهارمین کنفرانس ملی دستاروهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
 34. غلامرضا لشکری پور , حامد اتابائی , حامد رضایی , پهنه بندی خطر فروچاله در خاک های شمال شرق کلاله، استان گلستان با استفاده از روش آماری دومتغیره (روش ارزش اطلاعاتی) و GIS , چهارمین کنفرانس ملی دستاروهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
 35. مهدی محمدتقی پورمقدم , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ابراهیم شریفی تشنیزی , بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز , دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 36. مهدی محمدتقی پورمقدم , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ابراهیم شریفی تشنیزی , بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز , دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 37. نعیمه پورمندی , غلامرضا لشکری پور , حامد رضایی , ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 38. نعیمه پورمندی , غلامرضا لشکری پور , حامد رضایی , پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت) , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 39. میثم اکبرزاده , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w , اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
 40. میثم اکبرزاده , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی پهنه های فزاز آب در سد خاکی دامغان , اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
 41. امیر معصومی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , امید سعیدی , تخمین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران , 4THInternational Conference On Oil, Gas and Ptrochemical, Tehran Univrsity, Iran , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
 42. سعیده زنده دل , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ , سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶ , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
 43. سعیده زنده دل , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری , سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
 44. سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی , سجاد صفری فرخد , آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک , کارگاه های آموزشی، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 45. چنور احمدیان , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , اولویت بندی پهنه های انتخابی جهت احداث لندفیل شهری با استفاده از ازریابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (مطالعه مورد: شهرستان شاهیندژ) , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
 46. چنور احمدیان , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ) , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
 47. سینا حاجتی ضیابری , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مجتبی ملکشاهی , بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی , 2nd International Conference on researches in Science and Engineering , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
 48. سیدمحمد موسوی , مرتضی رزم آرا فرزقی , غلامرضا لشکری پور , شکرالله مالگرد , بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه , اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیغی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
 49. مهدی احمدی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر , سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهر , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
 50. مهدی احمدی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر , سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
 51. ناصر آسمانی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس) , کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
 52. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , فهیمه صالحی متعهد , بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد , همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
 53. احمد برهانی تخته جان , غلامرضا لشکری پور , تاثیر آنیزوتروپی بر خصوصیات مکانیکی سنگ های دگرگونی جنوب مشهد , نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
 54. علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند , ارتباط بین وِیژگی های بافتی و مقاومتی در سنگ های آذرین متبلور , نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
 55. مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی , تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) , اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
 56. مائده حجتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی , همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
 57. مائده حجتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگی هوای شهر مشهد , همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
 58. آسیه فراهانی محمدآبادی , غلامرضا لشکری پور , مصطفی امیر فخریان , مکان یابی محل دفن زباله های شهری برای شهر تربت جام با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS , اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 59. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی اثرات زیست‌محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب، مطالعه موردی شهر مشهد , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 60. احمد برهانی تخته جان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد , دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
 61. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علی اکبر عباسی , بررسی ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی , چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
 62. یاور فیروزۀ , علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , گلناز جاجی پور علمداری , برآورد پتانسیل واگرایی مارن های سازند قم و بررسی نقش سدیم در این فرآیند , اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
 63. سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی , برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 64. سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی , برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 65. حکیمه امانی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری , سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
 66. اعظم صفری کنگ , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد , بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر روی رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغ , همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
 67. مریم عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد , استفاده از سرعت موج P جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک مزدوران , همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
 68. مریم عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد , بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی (مطالعه موردی سازند مزدوران) , همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
 69. رضا حسینی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness , 11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling Conference "Tunnels and the Future , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
 70. یاور فیروزۀ , علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , گلناز حاجی پوری علمداری , بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 71. اعظم صفری کنگ , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد , تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ های سازنذ شوریجه، شرق حوضه کپه داغ , دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
 72. الهه دفاعی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرانیتی کوهسنگی، مشهد، شمال شرق ایران , دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
 73. روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمدشریف واشقانی فراهانی , تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
 74. مرتضی سازگار , سیدرضا حسینی کینکی , غلامرضا لشکری پور , تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور با استفاده از روشهای تجربی و عددی , International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30 July 2015, Tabriz , Iran , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
 75. روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمدشریف واشقانی فراهانی , تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) , کنفراتس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
 76. الهه دفاعی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مطالعه اشکال کارست کاذب در گرانیت کوهسنگی، مشهد، شمال شرقی ایران , دومین کنگره بین المللی زمین شناسی گاربردی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
 77. ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , جواد خلجی پیربلوطی , مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهگشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 78. علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند , بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 79. مجتبی شیری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه , همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 80. مجتبی شیری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو , همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 81. فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) , همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 82. فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد , همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 83. روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 84. سلمه افشار , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 85. فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 86. غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , قلندر زاده , ناصر تالی , معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 87. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 88. محمّدرضا باغیانی باغشاهی , علیرضا یاراحمدی بافقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تشخیص سیستم‌درزه‌ها و تعیین مناطق همگن در درزه‌نگاری منطقه معدن فسفات , سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
 89. روح اله سکوتی , غلامرضا لشکری پور , تعیین هدایت هیدرولیکی با استفاده از فرمول های تجربی بر اساس تحلیل منحنی دانه بندی ذرات، مطالعه موردی : تقاطع غیرهمسطح کوشش در شهر مشهد , اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
 90. سیدرضا حسینی کینکی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغارخور و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه براساس روش های تجربی , دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
 91. سیدرضا حسینی کینکی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تحلیل و پایذاری گوه های تشکیل شذه در طول مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور تا استفاده از نرم افزار Unwedge , دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
 92. مجتبی ملکشاهی , سیدرضا حسینی کینکی , غلامرضا لشکری پور , رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3 , اولین گنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 93. علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند , اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 94. احسان نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفررهنماراد , امین ناروئی , مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر , اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
 95. احسان نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفررهنماراد , امین ناروئی , بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر , اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
 96. مٌنا حسین پورمقدم , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , بررسی اثرات زیست محیطی پسمانده های صنعتی بر منابع آب و خاک (مطالعه موردی: مجتمع فولاد خراسان) , چهارمین کنفرانس بین­المللی چالش­های زیست­محیطی و گاهشناسی درختی­ , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 97. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
 98. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سینا حاجتی ضیابری , بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان , اولین گنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
 99. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سینا حاجتی ضیابری , بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان , اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
 100. پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , مٌنا حسین پورمقدم , محمد غفوری , مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
 101. کاظم دهقانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای , نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
 102. کاظم دهقانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای , نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
 103. کاظم دهقانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای , نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
 104. رضا احمدیان مقدم , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره , اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
 105. علی باقریان کلات , علی اکبر عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین پژمان , بررسی امکانپذیری مدیریت و استحصال آب با احداث سد زیرزمینی در منطقه کرناوه شیرین دره , دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 106. علی باقریان کلات , علی اکبر عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی ویژگی های کمی و کیفی آب زیرسطحی به منظور استحصال از طریق احداث سد زیرزمینی در منطقه کرناوه شیرین دره , دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 107. محمود شیخوانلو , غلامرضا لشکری پور , بررسی و ارزیابی پیشروی آب شور در آبخوان دشت درونه و تعیین الگوی اختلاط آن بر اساس نمودارهای ترکیبی , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 108. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , آرش هاشم نژاد , ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 109. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , آرش هاشم نژاد , تحلیل آماری داده های ژئو تٌکنیک غرب مشهد , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 110. حمیدرضا رستمی بارانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 111. علی پیله وری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 112. مٌنا حسین پورمقدم , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , بررسی تاثیر سرباره های مجتمع فولاد خراسان بر آلودگی منابع آبی زیرزمینی دشت نیشابور , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 113. سحر سرگلزائی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان , سی و دومین گرد همایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 114. پوریا دهقان , مٌنا حسین پورمقدم , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ازریابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین(ع) مشهد مقدس , هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
 115. ویدا طاهرپور خلیل آباد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها , اولین کنفرانی ملی معماری و فضاهای شهری پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
 116. فرشته کیانفرد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) , هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 117. امین نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفز رهنما راد , ضرورت احداث سد زیرزمینی برروی رودخانه حرمک(شمال زاهدان) , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶
 118. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد , هشتمین همایش انجمن زمین سناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 119. سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , صادق طریق ازلی , ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 120. پوریا دهقان , مٌنا حسین پورمقدم , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 121. فرهاد یزدان پناه , خالد انصاری , غلامرضا لشکری پور , انتخاب ماشین حفاری مکانیزه ی مناسب برای حفر تونل خط دو پروژه ی قطار شهری شیراز , هشتمین همایش انحمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 122. علی باقریان کلات , علی اکبر عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 123. امین نارویی , غلامرضا لشکری پور , علیرضا نارویی , احسان نارویی , بررسی فروچاله های کارستی موجود در محزن سد گوهرکوه , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 124. معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان , ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 125. امین نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفر رهنما راد , مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 126. حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 127. سعید صفری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 128. علی قاسمی , غلامرضا لشکری پور , علی بنی اسدی , محمدجعفر حسنکی , مجمدجواد نعمت اللهی , ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 129. علی بنی اسدی , غلامرضا لشکری پور , علی قاسمی , ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 130. معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان , ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 131. زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 132. زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 133. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 134. غلامرضا لشکری پور , فرهاد یزدان پناه , خالد انصاری , بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 135. محمدحسین خلیفه , غلامرضا لشکری پور , حمید حسینی مرندی , محمّدرضا باغیانی باغشاهی , مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 136. محمدحسین خلیفه , غلامرضا لشکری پور , حمیدحسینی مرندی , ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 137. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , هاشم نژاد آرش , خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 138. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس , هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 139. ویدا طاهرپور خلیل آباد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 140. سعید صفری , غلامرضا لشکری پور , محمّدرضا باغیانی باغشاهی , بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 141. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سیده اعظم تقوی , صدیقه زال آقایی , مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 142. مسیح مرادی زاده اصفهانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 143. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین پژمان , بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 144. سحر سرگلزائی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 145. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 146. ناصر تالی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 147. علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند , ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 148. سیداسداله حاتمی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , کاظم مرادی هرسینی , بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 149. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 150. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 151. علی رضا حسامی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , فرهاد ملارضایی , مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 152. یاور فیروزۀ , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علیرضا مجیدی , مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 153. یاور فیروزۀ , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علیرضا مجیدی , بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 154. علی پیله وری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , زهره نوربخش رزمی , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گمبیری , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 155. مٌنا حسین پورمقدم , پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 156. رحمت الله هرمکزائی , امین نارویی , غلامرضا لشکری پور , مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 157. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حامد رضایی , سیده اعظم تقوی , صدیقه زال آقایی , مکانیزم رمبش لس های گلستان , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 158. مٌنا حسین پورمقدم , پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 159. مٌنا حسین پورمقدم , پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 160. پوریا دهقان , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خصوصیات دینامیکی خاک ساختگاه مجتمع فرهنگی قرآن و عترت مشهد با استفاده از نتایج عملیات لرزه نگاری درون گمانه ای(Down hole ) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 161. سیدمحمد علیپوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی قطار شهری شیراز: مطالعه موردی حدفاصل میدان قصر دشت میدان میرزا کوچک خان , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
 162. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , صدیقه زال آقایی , اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری لس های استان گلستان , اولین همایش زمین شتاسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
 163. سیدمحمد علیپوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی اثر فراسنج های فیزیک- مکانیکی و عمق تونل بر نشست تونل های عمیق متروی شیراز , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
 164. مسیح مرادی زاده اصفهانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , نحوه بررسی سایندگی سنگ های مختلف با دستگاه سرشار , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
 165. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ساختگاه مجتمع تجارتی اقامتی ضامن مشهد مقدس , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
 166. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , امیر جامی خراسانی , بررسی معیار های شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab , همایش ملی عمران و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
 167. علی باقریان کلات , علی اکبر عباسی , جواد طباطبایی یزدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان) , اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
 168. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , امیر جامی خراسانی , ارزیابی نفوذپذیری محور سد چھچھه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 169. معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ایمان آقاملائی , بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی مارن به عنوان منبع قرضه ریزدانه سد: مطالعه موردی , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 170. علی همتی , محمد غفوری , حسن مومیوند , غلامرضا لشکری پور , نقش سطوح مورد آزمایش سنگ بر داده های سختی اشمیت و برآورد مقاومت فشاری سنگ های آذرین متبلور , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 171. سعید محمدی , غلامرضا لشکری پور , روح اله محمدولی سامانی , بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد) , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 172. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , شهرام قاسمی , ارزیابی پایداری سد رابر در مقابل زمین لرزه , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 173. غلامرضا لشکری پور , روح الله محمد ولی سامانی , سعید محمدی , ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور) , دومین کنفرانس ملی سازه، ژئوتکنیک و سد , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۳
 174. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا , ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۸
 175. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری , ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۸
 176. سعید قندهاری علویجه , محمد غفوری , محمد علی عقیقی , غلامرضا لشکری پور , سجاد کاظم شیرودی , رزیابی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره , کنگره 2012 معدن تهران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
 177. سجاد کاظم شیرودی , سعید قندهاری علویجه , محمد غفوری , محمد علی عقیقی , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی پارامترهای ؤئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره , گنگره 2912 معدن تهران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
 178. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , هاشم هاشم نژاد , صادق طریق ازلی , ابراهیم زندبابارئیسی , تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM , دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران DATEX2012 , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
 179. مهین اعتمادی فر , غلامرضا لشکری پور , تحلیل خطر زمیه لرزه در تربت حیدریه به روش احتمالاتی , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 180. مریم دهبان ایوان استخری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , امیر سیار , تعیین پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های لغزشی در مخزن سد خاکی پلرود , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 181. غلامرضا لشکری پور , زهره نوربخش رزمی , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 182. ایمان آقاملائی , هاشم هاشم نژاد , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 183. رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 184. هاشم هاشم نژاد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 185. محمدرضا کریمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 186. محسن افروزی , حسین محمدزاده , غلامرضا لشکری پور , مجید کاظمی , پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 187. سعید قندهاری علویجه , محمد غفوری , حمید حقیقی , غلامرضا لشکری پور , سجاد کاظم شیرودی , هادی آشتیانی , تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره , اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
 188. ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد , پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
 189. مریم محبی نجم آباد , محمدحسین محمودی قرائی , غلامرضا لشکری پور , محمد رضا نیکودل , ماشالله خامه چیان , مصطفی قلی زاده , تعیین ضریب آلودگی صنعتی (CIP) در نمونه های خاک محدوده تصفیه خانه فاضلاب و لندفیل نیشابور , سی امین گرد همائی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 190. مهدی لشکری , غلامرضا لشکری پور , بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب , سی امین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 191. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین هدایتی تلوکی , حسین ترشیزی , عباسعلی صبا , ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو , سی امین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 192. سعید محمدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , پهنه بندی خطر فروچاله های دشت فامنین- کبودرآهنگ با استفاده از GIS , سی امین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 193. ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابى خصوصیات فیزیکى و مکانیکى خاک در مسیر تونل انرژى رضایى – عباسپور شهر مشهد , سی امین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 194. مریم محبی نجم آباد , محمدحسین محمودی قرائی , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور , ماشااله خامه چیان , مصطفی قلی زاده , بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن , دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنعت نفت و انرژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
 195. ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین هدایتی تلوکی , احمد باقر پور مقدم , ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد , هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۸
 196. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهبان ایوان استخری , بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 197. وحیده توحیدی کرندق , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمدرضا نیکودل , ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 198. حیدر رستگارثانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 199. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 200. حسین هدایتی تلوکی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناهید وطن پور , حسین ترشیزی , ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 201. حسین میرمحرابی , صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 202. الهام سادات خالقی میران , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , عباسعلی قزلسوفلو , بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 203. الهام سادات خالقی میران , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , عباسعلی قزلسوفلو , بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 204. رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 205. ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , احمد باقرپور مقدم , ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
 206. طاهر فرهادی نژاد , سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان)به روش مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۷
 207. حمید قالی باف محمدآبادی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
 208. محمدرضا کریمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تاثیر افت سطح آب در فرونشست دشت خانمیرزا , پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۶
 209. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سعید قندهاری علویجه , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک , پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۶
 210. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , وهاب امیری , ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه کشوری(نوژیان) , پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۶
 211. غلامرضا لشکری پور , امیر جامی خراسانی , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و آب بندی ساختگاه سد زاکین , همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 212. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد , رضا احمدیان مقدم , بررسی تاثیر گسل های اصلی در پراکنش زمین لغزش ها (مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) , همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 213. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , رضا احمدیان مقدم , اکبر رمضانی , حجت اصلانی , فیروز موسایی , بررسی افت سطح آب زیرزمینی و رابطه آن با آثار نشست زمین در دشت لردگان , همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 214. امین کریمی , غلامرضا لشکری پور , اصلاح روش پهنه بندی فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قره بلاغ فسا) , بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۸
 215. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , رضا صالحی اسفندارانی , فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکافهای ناشی از آن بر مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی , پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
 216. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فاطمه رجائی , تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 217. حیدر رستگارثانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 218. آرام اردلان زاده , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , خانش پور محمد , بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 219. افسانه مرآتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , نرجس قهرمانی , بررسی سد زیرزمینی ابیورد , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 220. علی رضائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 221. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , قزلسوفلو، عباسعلی , الهام سادات خالقی میران , بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 222. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , قزلسوفلو، عباسعلی , الهام سادات خالقی میران , بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 223. سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار , اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۲
 224. ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین اوسطی , کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی , اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۹
 225. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فاطمه رجائی , تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 226. سیدمحمد موسوی مداح , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سلمه افشار , بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 227. محمدرضا افکار , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , جواد طباطبایی یزدی , آرام اردلان زاده , استفاده از عکس های ماهواره ای جهت انتخاب سایت مناسب برای احداث سد زیرزمینی , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 228. الهام سادات خالقی میران , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مجتبی سیدی , ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 229. محمدرضا افکار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی ساختگاه سد خیرآباد , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 230. محمود شهبازی اوروند , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 231. محمود شهبازی اوروند , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 232. الهام سادات خالقی میران , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مجتبی سیدی , ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 233. محمدرضا افکار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , آرام اردلان زاده , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 234. سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 235. فهیمه صالحی متعهد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
 236. محمدرضا افکار , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ابوالفضل مختاری , ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR , نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۱۱
 237. محمود شهبازی اوروند , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محسن دانشور , امین کریمی , بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود , سیزدهمین همایش علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 238. آرام اردلان زاده , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد سیازاخ , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایرات , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 239. سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 240. خدارحم شفیعی مطلق , غلامرضا لشکری پور , شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow , دومین کنفرانس سراسری آب , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۵
 241. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سیدمحمد موسوی مداح , منیره بابایی , سلمه افشار , بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) , نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیززمینی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۸
 242. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سیدمحمد موسوی مداح , منیره بابایی , سلمه افشار , بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود , اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 243. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمید قالی باف محمدآبادی , سیدمحمد موسوی مداح , سلمه افشار , ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه , اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 244. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , نرجس قهرمانی , دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor , کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴
 245. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد رضا احمدی , سیدمحمد موسوی مداح , حمید قالی باف محمدآبادی , بررسی خصوصیات نفوذپذیری و تزریق پذیری سد گلمندره , کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴
 246. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمد آرین , سمیه افشار , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد , کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴
 247. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حمید قالی باف محمدآبادی , سیدمحمد موسوی مداح , سمیه افشار , بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد قره تیکان , کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴
 248. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , نرجس قهرمانی , غلامرضا غلامی , بهسازی زمین با استفاده از روش زهکشی (مطالعه موردی : روستای فخران) , کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴
 249. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , فهیمه صالحی متعهد , ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۵
 250. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , جواد احمدزاده , برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۲
 251. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمود شهبازی اوروند , حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 252. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , نرجس قهرمانی , افسانه مرآتی , تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 253. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , الهام سادات خالقی میران , عباسعلی قزل سوف لو , بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 254. محمد بشیرگنبدی , علی ارومیه ای , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 255. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمید قالی باف محمدآبادی , سیدمحمد موسوی مداح , پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 256. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , آرام اردلان زاده , بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 257. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد رضا احمدی , حسن شجاعی , سعید علیزاده , ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 258. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد رضا احمدی , ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
 259. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , فهیمه صالحی متعهد , ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب , اولین کنفرانس ملی مدیریت زیر ساخت ها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۰۵
 260. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , فهیمه صالحی متعهد , سپیده ناصح , بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد , International Conference on Water Resources-ICWR 2009 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۰۱
 261. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , منیره بابایی , سلمه افشار , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 262. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , منیره بابایی , فهیمه صالحی متعهد , بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریتی آن , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 263. عبدالرحیم شفیعی مطلق , غلامرضا لشکری پور , بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کورسای دشت , چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۱
 264. خدارحم شفیعی مطلق , غلامرضا لشکری پور , هیدروژئولوژی چشمه کارستی کورسا , چهارمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۱
 265. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فهیمه صالحی متعهد , طاهر مرادی , سیدمحمد موسوی مداح , ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 266. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جواد احمدزاده , جواد رفیعا , نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 267. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , منیره بابایی , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 268. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خدادادی , اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 269. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مهدی دم شناس , تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 270. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , فهیمه صالحی متعهد , سیدمحمد موسوی مداح , ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 271. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , رمضان کاظمی گلیان , مهدی دم شناس , بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور , بیست و هفمین گردهمایی غلوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹
 272. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سیده لیلا طالبیان , ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۶
 273. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , رمضان کاظمی گلیان , مهدی دم شناس , نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۶
 274. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , حمیدرضا رستمی بارانی , ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۶
 275. عفت یوسفی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیده لیلا طالبیان , بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۶
 276. زکیه پیوندی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۶
 277. محمد صادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد عشقی پور , بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد , بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۹
 278. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , رمضان کاظمی گلیان , مهدی دم شناس , بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۹
 279. حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , زینب سویزی , شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 280. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مجید اکبری , روزبه یزدان فر , علی احمدی , مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 281. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر مرادی , حمیدرضا رستمی بارانی , افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 282. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی , عباسعلی صبا , مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 283. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدان فر , مجید اکبری , بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 284. غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمدصادق قائم پناه , بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی , یازدهمین همایش علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 285. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , احمد باقرپورمقدم , سیده لیلا طالبیان , تاثیر افت آب زبرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 286. غلامرضا لشکری پور , رمضان کاظمی گلیان , مسعود میرشاهی , بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 287. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدان فر , مجید اکبری , ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 288. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حافظی مقدس , مجید اکبری , روزبه یزدان فر , ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 289. غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی , حسین صداقت خواهی , ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
 290. حسن ضیاء , غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی , مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی , دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۴
 291. غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , زینب سویزی , مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای , دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۴
 292. مهدی سیاووش حقیقی , محمد زارع , غلامرضا لشکری پور , بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب , دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۴
 293. غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی , اصغر کهندل , حسین ترشیزی , افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر , دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۴
 294. حسین میرمحرابی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ , هفتمین کنفرانس تونل ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۱۹
 295. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , نفیسه شارکی باجگیران , سعید علیزاده , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو , چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۲
 296. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدعلی حسینی , بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز , چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۲
 297. حمید کشتکار , حاجی کریمی , غلامرضا لشکری پور , بکارگیری تکنیکهای سنجش از دور و GSI در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی بیرک در استان سیستان و بلوچستان , بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
 298. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , عفت یوسفی , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژه خط یک قطار شهری مشهد , چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۱۰
 299. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , زینب سویزی , زکیه پیوندی کاریزبداقی , افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد , نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۱۵
 300. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی , تاثیر خصوصیات مهندسی درزه ها در شعاع نفوذ دوغاب تزریق: مطالعه موردی , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۳۰
 301. ولی اله بهزادی فر , غلامرضا لشکری پور , محمد نخعی , محمد رضا اشرافی , بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
 302. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر پوریزدیان محمدآباد , صادق طریق ازلی , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
 303. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , اعظم قزی , حسن محمدی گلستان , کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
 304. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین ترشیزی , حسین میرمحرابی , بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آهکهای سازند تیرگان , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
 305. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی , بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
 306. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر , کنفرانس مهندسی معدن ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۱۲
 307. غلامرضا لشکری پور , شهربانو اخلاقی توره , آزاده کوچکان زاده , بررسی آبهای زیرزمینی دشت لادیز , بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۴
 308. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن محمدی گلستان , بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی , دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۴
 309. غلامرضا لشکری پور , مهدی قوشه ای , رضا مقدم فردویی , بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی , بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۴
 310. فاطمه شهابی فر(دانشجو) , غلامرضا لشکری پور , محمد زارع , محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی , بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۷/۰۱
 311. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سعید علیزاده , نفیسه شارکی باجگیران , بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب , هشمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۱۴
 312. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , حسن محمدی گلستان , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره , بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲/۰۱
 313. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , اعظم قزی , افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی , بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۸
 314. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسن محمدی گلستان , سیدعلی حسینی , ملاحظات لرزه خیری و انتخاب زلرله طرح در ایمنی و پایداری سد نهرین طبس , بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۷
 315. غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبریز PSIACاستفاده از روش سد شهید کاظمی (زرینه رود) , بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۷
 316. علیرضا عرب , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ , بیست و دومین گردهمایی علوم زمین‏ , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
 317. محمد بومری , غلامرضا لشکری پور , ژئوشیمی سنگ های گرانیتی زاهدان , بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۱۵
 318. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی , استفاده از روش tube-a-manchette در تزریق پرده آببتد سد یامچی اردبیل , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۸/۲۳
 319. حجت اصلانی , غلامرضا لشکری پور , محمد زارع , محمد نخعی , شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز , هفتمین همایش انحمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۰۴
 320. غلامرضا میرزاوند , محمد نخعی , غلامرضا لشکری پور , مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده ار مدل آبهای زیرزمینی , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۰۴
 321. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حکیمه امانی پور , عفت یوسفی , تاثیر فرایند های زمین شناسی بر خواص ژئوتکنیکی ساختگاه سد بیدواز , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۱۵
 322. غلامرضا لشکری پور , امان ا... دهقانی , مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان , بیست و یکمین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۲۹
 323. غلامرضا لشکری پور , براورد منحنى هدایت هیدرولیکى غیر اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعیRBFN , بیست و یکمین گردهمائى علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۲۸
 324. غلامرضا لشکری پور , مهدی نظری , ابراهیم تیموریان , بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) , بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۲۶
 325. غلامرضا لشکری پور , داریوش کولیوند , معصومه ساکی , مجید شکیبی نیا , بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاوند , بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۲۶
 326. محمد بومری(دانشجو) , غلامرضا لشکری پور , محمد نبی گرگیج , شرایط تشکیل کانسار سنگان بر مبنای مجموعه های کانی در شمال شرق ایران , دهمین همایش انجمن بلور و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۱۱
 327. اعظم رونقی , غلامرضا لشکری پور , سارا کلیدری , برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابور , بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۱۱
 328. ماشاء الله خامه چیان , ابراهیم رحیمی , غلامرضا لشکری پور , بررسی علل فرسایش خاک‌های دشت سیستان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی , سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۹/۱۸
 329. هادی طهماسبی نژاد , غلامرضا لشکری پور , محمد نخعی , اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان , ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۸/۲۳
 330. حمیدرضا سلوکی , غلامرضا لشکری پور , حجت علی شایانفر , نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار , ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۵
 331. سعیدرضا خجسته پور , غلامرضا لشکری پور , محمد نخعی , ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک , بیستمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۲۵
 332. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل , اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۰۹
 333. غلامرضا لشکری پور , ماشا ا... خامه چیان , حمید رضا سلوکی , ابراهیم رحیمی , بررسی واگرای خاک های دشت سیستان , بیستمین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
 334. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین میرمحرابی , حسین ترشیزی , سید علی حسینی , لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
 335. مرتصی علاف نجیب , اصغر اصغری مقدم , غلامرضا لشکری پور , بررسى نوسانات سطح آب زیر زمینى و تاثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیر زمینى دشت مرند , پنجمین همابش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 336. حمید رضا سلوکی , غلامرضا لشکری پور , محمد باقر رنجبر , استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند , هجدهمین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۵
 337. محمد بومری , غلامرضا لشکری پور , سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی , نوزدهمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۴
 338. حمیدرضا سلوکی , غلامرضا لشکری پور , حجت علی شایانفر , ارزیابی مهندسی و زیست محیطی معادن شن و ماسه زاهدان , نوزدهمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۴
 339. علی اصغر مریدی فریمانی , غلامرضا لشکری پور , غار پوسه نمونه ای از غارهای کارستی کاذب , نوزدهمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۴
 340. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تاثیر مینرالوژی روی دوام پذیری سنگ های آرژیلیتی , هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۷
 341. غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا سلوکی , مشکلات زیست محیطی شهر زابل , سومین همایش کشوری بهداشت محیط , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۱
 342. غلامرضا لشکری پور , محمد بومری , بررسی عوامل و منشاء آلودگی آب سفره آب زیرزمینی زاهدان , جهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۸
 343. غلامرضا لشکری پور , محمد بومری , تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل , هجدهمین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۱/۲۵
 344. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تاثیر خاک های متورم شونده بر پی سازه ها , اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۷/۱۹
 345. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن , اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۷/۱۹
 346. غلامرضا لشکری پور , بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله , سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسى ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۶/۱۲
 347. غلامرضا لشکری پور , رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان , دومین همایش رانش زمین و راههای مقابله با آن , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۴/۲۴