1. مجتبی رحیمی شهید , محمد امین قسوره , غلامرضا لشکری پور , مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸, صفحه ۲۵۵-۲۷۰
 2. مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲, صفحه ۱۳-۲۷
 3. حمید قالیباف محمدابادی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود , سد و نیروگاه برق آبی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹, صفحه ۵۸-۸۰
 4. سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸, صفحه ۱۰۲-۱۱۷
 5. سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی شاخص شکىىدگی S20 سىگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹, صفحه ۲۱-۳۶
 6. جعفر رکنی , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , سعداله ولایتی , تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹, صفحه ۶۵-۸۲
 7. علی همتی , محمد غفوری , Hassan Moomivand , غلامرضا لشکری پور , بررسی ارتباط بین ویژگی‌ های بافتی و کانی‌ شناسی سنگ‌ های آذرین متبلور با کمینه‌ سازی بافتی به کمک آنالیز تصویری , زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸, صفحه ۴۰۳-۴۳۷
 8. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , ارزیابی فرونشست زمین به‌کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷, صفحه ۴۳۵-۴۶۲
 9. حمید سعیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷, صفحه ۷۴-۸۸
 10. مجتبی محمدی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶, صفحه ۱-۱۶
 11. محمد محمدیان , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن , علوم محیطی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳, صفحه ۵۷-۷۲
 12. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی خاکهای شهر کرمان و عوامل مؤثر بر میزان رمبندگی آنها , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲, صفحه ۱-۲۸
 13. جواد شریفی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , عبدالرحیم جواهریان , مرضیه میرزاخانیان , مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران , فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱, صفحه ۱۷-۳۰
 14. علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , ضیاءالدین شعاعی , بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی خاکهای مارنی حوزه دریاچه قم با دو سازند مادری مختلف , مهندسی و مدیریت آبخیز , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱
 15. مجید تقی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , عبداله ملقب , بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران , ژئو مکانیک نفت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲, صفحه ۳۰-۳۹
 16. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علی اکبر عباسی , بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱, صفحه ۶۷۱-۶۸۵
 17. سلمه افشار , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) , زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰, صفحه ۶۴۵-۶۶۳
 18. ناصر تالی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , عباس قلندر زاده , طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی , علوم و مهندسی زلزله , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹, صفحه ۳۹-۵۹
 19. نرجس قهرمانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک -مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد- , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹, صفحه ۱-۱۳
 20. جواد خلجی پیربلوطی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸, صفحه ۴۴۹-۴۶۶
 21. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱-۲۰
 22. علیرضا نجیبی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمدرضا آصف , تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۴۵۵-۴۷۰
 23. علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , ضیاءالدین شعاعی , پیش بینی پتانسیل تورمی خاک های مارنی حوضه دریاچه نمک , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۹۲-۳۰۷
 24. مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی , بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۹-۷۵
 25. سجاد کاظم شیرودی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز , پژوهش نفت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۶-۴۷
 26. صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور , بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM , شریف , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۸۹-۹۷
 27. محمدکاظم امیری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۱-۴۳
 28. سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی , آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 29. جعفر رکنی , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , سعداله ولایتی , بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحوّلات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۱-۳۸
 30. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد بهرامی , بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۴۵-۳۲۷۰
 31. مجید تقی پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹۵-۱۰۴
 32. حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۳۰۳۳-۳۰۵۰
 33. محمد محمدیان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمدحسین قبادی , انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان , علوم محیطی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۱-۲۴
 34. محمدعلی صالحی , سجاد کاظم شیرودی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس , پژوهش نفت , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۷۲-۸۷
 35. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان , سلامت کار ایران-Iran Occupational Health , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۷۸-۹۲
 36. نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱-۹
 37. مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۵-۵۲
 38. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۳۵-۴۵
 39. صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور , تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB , مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۴۵-۱۵۹
 40. الهام سادات هاشمی اشتیوانی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن , مشهد پژوهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۷۳-۸۶
 41. زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۵-۲۶
 42. مجید اکبری , غلامرضا لشکری پور , علیرضا یاراحمدی بافقی , محمد غفوری , اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۳-۵۶
 43. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۲۷۷-۲۳۰۰
 44. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی، نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۷۹-۶۹۴
 45. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۷-۸۲
 46. هاشم هاشم نژاد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۲۱۹-۲۲۳۸
 47. مریم دهبان ایوان استخری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مجتبی زارع صفت , امیر سیار , ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 48. حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور , مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S (مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر) , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵-۷۱
 49. مریم فتاحی بندپی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود , زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰-۳۱
 50. علیرضا نجیبی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۰-۳۶
 51. اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد , علوم زمین , دوره ( ۹۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۷-۲۸
 52. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامعلی گزنچیان , رضا غفوریان , بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۴۳-۲۵۳
 53. معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان , تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۹۱-۹۹
 54. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۷۴۳-۱۷۶۲
 55. سیدمحمد موسوی مداح , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سلمه افشار , بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۶-۶۶
 56. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد , اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۲
 57. رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۴۷-۵۷
 58. رامین کرمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷۴-۷۹
 59. سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مهران آرین , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۳۲۷-۱۳۵۰
 60. مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۱۱-۱۲۳
 61. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۰-۸۱
 62. غلامرضا لشکری پور , محمد نخعی , والی اله بهزادی فر , بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از GIS , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۸۳-۹۶
 63. حسین اینانلو عربی شاد , غلامرضا لشکری پور , مجید اکبری , پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۲۱۷-۱۲۳۴
 64. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد , پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۲۶۹-۱۲۸۶
 65. علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۹-۵۱
 66. صفورا زمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۰۸۹-۱۱۱۰
 67. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , جعفر رهنما راد , رشید پیرانداخ , ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۹-۴۱
 68. نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , غلامرضا غلامی , بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۳-۶۲
 69. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان) , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۴۳-۵۷
 70. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , صدیقه زال آقایی , امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان , بین المللی آب و فاضلاب , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۴-۲۳
 71. محمد بشیر گنبدی , علی ارومیه ای , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور , بررسی آزمایش های دوام و کارآیی شاخص شکفتگی-دوام در برآورد مقاومت تراکمی تک محوره سنگ های سازند شمشک , زمین شناسی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۳-۲۶
 72. محمدصادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمد عشقی پور , بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۵-۲۴
 73. محمد بشیرگنبدی , علی ارومیه ای , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور , بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۵۹-۷۲
 74. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۱-۱۴
 75. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمیدرضا رستمی بارانی , بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر , مطالعات زمین شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 76. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , سید علی حسینی , نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۷۴-۲۸۳
 77. غلامرضا لشکری پور , هادی سالاری , بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 78. غلامرضا لشکری پور , علی اصغر مریدی , محمد بومری , غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن , علوم زمین , دوره ( ۵۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷, صفحه ۱۴۶-۱۵۳
 79. محمد نخعی , غلامرضا لشکری پور , غلامرضا میرزاوند , مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی , علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷, صفحه ۳۳-۴۲
 80. ماشاالله خامه چیان , ابراهیم رحیمی , غلامرضا لشکری پور , حمید رضا سلوکی , بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۲۵۳-۲۶۸
 81. محمد بومری , غلامرضا لشکری پور , مجحمد نبی گرگیج , f و cl در بیو تیت های موجود در سنگ های گرانیتی زاهدان , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۲۰۱-۲۱۳
 82. عیسی ابراهیم زاده , غلامرضا لشکری پور , علی اصغر مریدی , تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۵-۲۰
 83. غلامرضا لشکری پور , محمد زارع , فاطمه شهابی فرد , برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۲۹
 84. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی , تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی , علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۲۹-۳۷
 85. محمد تخعی , غلامرضا لشکری پور , تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۳, صفحه ۱۹۱-۲۰۲
 86. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد , آب و فاضلاب , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱, صفحه ۲-۷
 87. عیسی ابراهیم زاده , غلامرضا لشکری پور , بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۱۶۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵, صفحه ۲۲۶-۲۳۱
 88. رسول اجل لوئِیان , حمید ‏پاکزاد , غلامرضا لشکری پور , مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ , علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱, صفحه ۲۵-۳۶
 89. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۴, صفحه ۲۴۳-۲۵۵